Rachunek powierniczy służy do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych powierzonych posiadaczowi rachunku powierniczego przez osobę trzecią na podstawie odrębnej umowy (umowy powierniczej).

Zaletą tego produktu jest:

  • bezpieczeństwo środków w razie egzekucji bądź ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku (umowa powiernicza z datą pewną),
  • bezpieczeństwo środków finansowych kupującego oraz bezpieczeństwo otrzymania zapłaty przez sprzedajacego
  • warunki prowadzenia rachunku (opłaty, prowizje, oprocentowanie) każdorazowo są negocjowane i uzależnione od złożoności i pracochłonności czynnosci które musi wykonać bank, ustalane w umowie rachunku powierniczego

Kto może być posiadaczem rachunku powierniczego ?

  • osoby fizyczne,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek oraz rolnicy,
  • osoby prawne
  • Jednostki samorządu terytorialnego,

W swojej ofercie posiadamy:

  • Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy,
  • Zamknięte Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze
  • Rachunek Powierniczy typu ESCROW

Wpłaty na rachunek powierniczy mogą być dokonywane wyłącznie przez Powierzającego, a wypłaty przez Powiernika.

Oprocentowanie rachunku ustalane jest zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania środków na rachunkach oraz lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych w PBS Kwidzyn„.