PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie to:

  • rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny,
  • rachunek dedykowany Klientom, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku ROR prowadzonego w walucie polskiej,
  • rachunek, który zapewnia dostęp do bankowości elektronicznej oraz karty debetowej;
  • Istnieje możliwość zmiany rodzaju rachunku prowadzonego w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie na Podstawowy Rachunek Płatniczy.

Główne korzyści produktu to:

  • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku;
  • 0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej w Banku;
  • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu przelewów krajowych w PLN (nie wliczając w to przelewów wewnętrznych, przelewów w systemie SORBNET i Express ELIXIR), w tym realizacji zlecenia stałego;
  • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu wypłat kartą debetową w bankomatach obcych na terenie RP;
  • 0 zł za wydanie i obsługę karty debetowej.

Z Podstawowym Rachunkiem Płatniczym nie może być powiązany kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Transakcje wykonywane z powyższego rachunku, w tym płatności kartą debetową ograniczone są terytorialnie, możliwe jest wykonywanie przelewów oraz transakcji kartą debetową jedynie w Europejskim Obszarze Gospodarczym.


Przydatne dokumenty:

 Wniosek o Podstawowy Rachunek Płatniczy
 Wniosek o zmianę rodzaju rachunku na Podstawowy Rachunek Płatniczy
 Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym
 Objaśnienia pojęć użytych w dokumencie dotyczącym opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym