Nowa promocja na kredyt lokatorski

– nowe mieszkanie? Zaplanuj to z nami!

 

CEL KREDYTU:

Kredyt lokatorski udzielany jest z przeznaczeniem na:

  • sfinansowanie wkładu do spółdzielni mieszkaniowej;
  • wkład mieszkaniowy w przypadku ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
  • kaucja stanowiąca zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu najmu lokalu w TBS oraz SIM
  • partycypację w kosztach budowy mieszkań w TBS oraz SIM
  • inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych

Rozpoczynają się nabory wniosków na umowy najmu w ramach Spółdzielczych Inicjatyw Mieszkaniowych. Jeżeli planujesz złożyć wniosek o najem lokalu mieszkalnego w SIM-ach, ta oferta jest dla Ciebie!

 

CO ZYSKUJESZ W RAMACH PROMOCJI:

  • Zwolnienie z prowizji za udzielenie kredytu (prowizja 0,00 zł)
  • Przez pierwszych 12 miesięcy promocyjna marża odsetkowa tylko 1,0 p.p. (WIBOR 3M + 1p.p.)
  • W pozostałych miesiącach kredytowania dodatkowe możliwości zmniejszenia oprocentowania.
  • szczegóły promocji określa Regulamin promocji

 

O szczegółach oferty opowiedzą Ci pracownicy Banku. Zapraszamy do kontaktu.

 


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 15,23% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 50.000,00 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy; oprocentowanie zmienne kredytu: 10,47% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy referencyjnej WIBOR 3M (wg stanu na dzień 23.05.2023 WIBOR 3M: 6,92%) i marży Banku w wysokości 3,55%, przez pierwsze 12 miesięcy marża w wysokości 1,00p.., 11 rat równych kapitałowo-odsetkowych w wysokości 475,52 zł, kolejne 168 rat w wysokości 548,25 zł, ostatnia 180 rata wyrównująca w wysokości 206,29 zł.

Całkowity koszt kredytu 57.588,01 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 47.543,01 PLN, prowizja za udzielenie kredytu 0,00 PLN, opłata przygotowawcza w wysokości 150,00 zł,  koszt posiadania rachunku ROR na warunkach standardowych w całym okresie kredytowania 895,00 PLN. Koszt ubezpieczenia na życie dla przykładu reprezentatywnego, dla całego okresu kredytowania – polisa w pakiecie 2 dla osoby w wieku 30 lat – 9.000 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  107.333.12 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.

Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 23.05.2023r. na reprezentatywnym przykładzie.