Witamy w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Mamy nadzieję, że Twoja wizyta to początek owocnej współpracy i więcej korzyści dla naszych Klientów.

Dyrektywa PSD2 otwiera erę otwartej bankowości – wprowadza przepisy wynikające z rozwoju usług płatniczych, pozwala wykorzystać dynamikę rozwoju technologicznego w zakresie płatności elektronicznych i mobilnych. Daje także możliwość kreowania innowacyjnych produktów finansowych.  Jest  to możliwe dzięki wprowadzeniu nowego typu niezależnych usługodawców na rynku usług płatniczych określanych jako podmiot trzeci (Third Party Provider). Jednostki te, działając w imieniu Klienta będą oferować nowe usługi w oparciu o informacje pozyskane z systemów bankowości elektronicznej.

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API).

Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera <LINK> .


RAPORT DOSTĘPNOŚCI API PSD2 oraz systemu bankowości elektronicznej

API PSD2 Bankowość internetowa
Raportowany kwartał Dostępność
(%)
Niedostępność
(%)
Dostępność
(%)
Niedostępność
(%)
IV kwartał 2019 99,91% 0,09% 99,78% 0,22%
I kwartał 2020 100,00% 0,00% 99,81% 0,19%
II kwartał 2020 100,00% 0,00% 99,94% 0,06%
III kwartał 2020 100,00% 0,00% 99,89% 0,11%
IV kwartał 2020 100,00% 0,00% 99,67% 0,33%
I kwartał 2021 100,00% 0,00% 99,92% 0,08%
II kwartał 2021 99,89% 0,11% 99,86% 0,14%
III kwartał 2021 100,00% 0,00% 99,98% 0,02%
IV kwartał 2021 100,00% 0,00% 99,95% 0,05%
I kwartał 2022 100,00% 0,00% 99,38% 0,62%
II kwartał 2022 100,00% 0,00% 99,84% 0,16%
III kwartał 2022 100,00% 0,00% 99,95% 0,05%
IV kwartał 2022 99,80% 0,20% 99,63% 0,37%
I kwartał 2023 99,96% 0,04% 99,51% 0,49%