Witamy w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Mamy nadzieję, że Twoja wizyta to początek owocnej współpracy i więcej korzyści dla naszych Klientów.

Dyrektywa PSD2 otwiera erę otwartej bankowości – wprowadza przepisy wynikające z rozwoju usług płatniczych, pozwala wykorzystać dynamikę rozwoju technologicznego w zakresie płatności elektronicznych i mobilnych. Daje także możliwość kreowania innowacyjnych produktów finansowych.  Jest  to możliwe dzięki wprowadzeniu nowego typu niezależnych usługodawców na rynku usług płatniczych określanych jako podmiot trzeci (Third Party Provider). Jednostki te, działając w imieniu Klienta będą oferować nowe usługi w oparciu o informacje pozyskane z systemów bankowości elektronicznej.

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API).

Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera <LINK> .


RAPORT DOSTĘPNOŚCI API PSD2 oraz systemu bankowości elektronicznej

API PSD2 Bankowość internetowa
Raportowany kwartał Dostępność
(%)
Niedostępność
(%)
Dostępność
(%)
Niedostępność
(%)
14.09.2019r. – 13.12.2019r. 99,91% 0,09% 99,78% 0,22%
14.12.2019r. – 13.03.2020r. 100,00% 0,00% 99,81% 0,19%
14.03.2020r. – 13.06.2020r. 100,00% 0,00% 99,94% 0,06%
14.06.2020r. – 13.09.2020r. 100,00% 0,00% 99,89% 0,11%