Stawki referencyjne oprocentowania

stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.

Lp. stawka referencyjna Oprocentowanie Okres obowiązywania
1. WIBOR 1M 5,84% 01.07.2024 – 31.07.2024
2. WIBOR 3M 5,85% 01.07.2024 – 30.09.2024
3. WIBOR 6M 5,86% 01.07.2024 – 31.12.2024

 

..


Wskaźnik kosztu finansowania WKF
(notowanie dzienne) 

Wskaźnik Kosztu Finansowania (dalej „WKF”), którego administratorem jest Instytut Rynku Finansowego, publikowany na stronie internetowej www.irf.org.pl, odzwierciedlający koszt pozyskania finansowania banków na rynku depozytów złotowych, obowiązującej dla okresów analogicznych jak w przypadku podstawowego wskaźnika referencyjnego.