TARCZA FINANSOWA PFR – OBOWIĄZEK BENEFICJENTA DO UZUPEŁNIENIA DOKUMENTACJI

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

Jeżeli Beneficjent nie wypełni powyższego obowiązku będzie zobowiązany do zwrotu subwencji w pełnej kwocie.

WNIOSEK UMOCOWANIE

Za pośrednictwem bankowości elektronicznej mogą Państwo potwierdzić prawidłowość danych z CEiDG lub załączyć odpowiednie dokumenty. Przygotowaliśmy krótki manual poruszania się po „wniosku umocowanie”

MANUAL - wniosek umocowanie w IB

Więcej informacji na temat obowiązku Beneficjenta do uzupełnienia dokumentacji znajdą Państwo tutaj: PFR Umocowanie Beneficjenta