Bankofon – zawsze wiesz ile masz! +48 55 279 55 88

Służy do uzyskania informacji o stanie swojego konta bez konieczności wizyty w banku.

Usługa Bankofon i tzw „na hasło” pozwalająca właścicielom rachunków i osobom upoważnionym zapoznać ze stanem swojego konta przez telefon.

Bankofon pozwala również na dokonywanie przelewów i opłat. Przy pomocy tej usługi można opłacać: czesne, czy rachunki za dostawę prądu, gazu, ciepła, za wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, abonament telewizyjny itp.

Bankofon jest dostępny przez 24 godziny na dobę.

Bankofon zaoszczędzi twój czas i ułatwi Ci pracę !