Strefa samoobsługowa, umożliwia Klientom samodzielne przeprowadzanie różnorodnych transakcji lokacyjno-rozliczeniowych. Strefę tę tworzą trzy urządzenia, do których zostało napisane kompatybilne oprogramowanie a urządzenia te działają w czasie rzeczywistym. Wykorzystując możliwość tych urządzeń Klient może:

Terminal transakcyjno – informacyjny:

  • umożliwia samodzielnie wprowadzić i zrealizować polecenie przelewu na dowolny rachunek, w obrębie banku jak i w obrębie krajowych rachunków bankowych,
  • dokonać wydruku potwierdzającego przeprowadzoną transakcję oraz wydruk wyciągu z rachunku bankowego,
  • sprawdzić stan rachunku,
  • sprawdzić aktualną ofertę naszego Banku.

Bankomato-wpatomat:

  • wypłacić gotówkę do wysokości określonego limitu,
  • sprawdzić saldo środków na rachunku,
  • wdrukować wyciąg z rachunku.
  • wpłatę gotówki na własny rachunek 24 godziny/h
  • sprawdzić stan rachunku,
  • wydrukować wyciąg.

W grupie Banków Spółdzielczych strefa samoobsługowa jest produktem nowatorskim. Bank jako pierwszy Bank Spółdzielczy proponuje tego typu usługę. Wprowadzając strefę samoobsługową, elektroniczny trezor nocny i szereg innych rozwiązań.