PROGRAM WSPARCIA OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO

Ruszył program wsparcia obrotu bezgotówkowego w Polsce, celem którego jest upowszechnienie tej formy rozliczeń. Jest to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce zainicjowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Według ekspertów Fundacji Polska Bezgotówkowa w Polsce brakuje kilkuset tysięcy terminali płatniczych, przy czym jedną z głównych barier zgłaszanych przez przedsiębiorców, zniechęcającą do użytkowania terminali płatniczych jest ich koszt. Program wsparcia obrotu gotówkowego to możliwość uzyskania do trzech terminali płatniczych bezpłatnie, na okres 12 miesięcy.

Udział w programie to przede wszystkim możliwość zwiększenia przychodów oraz pozyskanie lojalności klientów, którzy coraz chętniej korzystają z płatności bezgotówkowych. Kolejny plus to usprawnienie biznesu poprzez oszczędność czasu, który tracimy na obsługę gotówkową oraz efektywniejszą obsługę Klienta. 12 miesięczny darmowy okres wprowadzenia terminali do swojej firmy to idealny czas na zorientowanie się, czy rzeczywiście warto zainwestować w tę formę rozliczeń.

Podstawowe kryteria uczestnictwa w progamie „Polska Bezgotówkowa”:

  • Przedsiębiorca nie przyjmował płatności bezgotówkowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nie posiadał umowy z agentem rozliczeniowym).
  • Do Programu mogą przystąpić sieci handlowo-usługowe – obejmujące mniej niż 5 placówek lub franczyzobiorcy działający w ramach franczyz obejmujących nie więcej niż 5 placówek.
  • Przedsiębiorca nie jest operatorem automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.).
  • Przedsiębiorca może otrzymać do 3 terminali do obsługi płatności bezgotówkowych.
  • Przedsiębiorca zobowiąże się, że nie będzie stosował opłat surcharge (dodatkowe opłaty od klientów płacących kartami).
  • Przedsiębiorca zobowiąże się do oznakowania swojej placówki handlowo-usługowej naklejkami z logo organizacji płatniczych oraz logo Polska Bezgotówkowa.
  • Przedsiębiorca może przystąpić do Programu tylko jeden raz w trakcie jego trwania.

Powiślański Bank Spółdzielczy oferuje swoim Klientom możliwość przystąpienia do programu dodatkowo oferując specjalną taryfę cenową na kolejne okresy (wychodzące po za 12-miesięczy okres objęty programem). Dowiedz się więcej w naszych placówkach bankowych lub zadzwoń: 801 50 80 50.


  Oferta handlowa dla Klientów Banków Spółdzielczych