Interfejs mobilny umożliwia klientom Banku obsługę posiadanych rachunków za pomocą urządzeń mobilnych typu telefony, smartfony i tablety. Intuicyjny interfejs systemu dostosowany do urządzeń mobilnych sprawia, że zarządzanie finansami jest wygodne i przyjemne bez względu na czas i miejsce, w którym znajdują się klienci Banku.

Podstawowa funkcjonalność:

  • dostęp do rachunków,
  • przegląd sald i historii operacji na rachunkach,
  • wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US,
  • wykonywanie przelewów predefiniowanych,
  • definiowanie zleceń stałych,
  • obsługa lokat terminowych,
  • przegląd informacji kredytowych,
  • doładowania telefonów.
  • Program dedykowany jest dla nowych urządzeń mobilnych obsługiwanych palcem, wykorzystujących systemy operacyjne: Android, iOS, Windows Phone, Firefox OS, BlackBerry. Interfejs mobilny jest przeznaczony dla posiadaczy usługi Internet Banking.

Aby uruchomić aplikację wystarczy w przeglądarce internetowej na urządzeniu mobilnym wpisać adres: https://online.powislanski.pl/mobile logowanie do bankowości mobilnej odbywa się za pomocą tego samego identyfikatora i hasła, którego używa się do Internet Bankingu.