Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie od 2016r. jest uczestnikiem Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. System ochrony Zrzeszenia zapewnia wsparcie jego uczestników w zakresie płynności i wypłacalności, poprzez stały monitoring bieżącej sytuacji Banku BPS oraz uczestniczących w systemie banków spółdzielczych. (zaświadczenie SSOZ)


Kwartalna informacja o współczynnikach kapitałowych

rok dane na dzień

TCR
Łączny współczynnik kapitałowy

Tier 1
Współczynnik kapitału podstawowego
2024 31.03.2024 22,18% 18,58%
2023 31.12.2023 21,43% 18,23%
2023 30.09.2023 23,27% 19,59%
2023 30.06.2023 24,53% 20,78%
2023 31.03.2023 21,06% 17,56%
2022 31.12.2022 20,74% 17,36%
2022 30.09.2022 21,13% 17,74%
2022 30.06.2022 21,42% 18,05%
2022 31.03.2022 19,73% 16,40%
2021 31.12.2021 19,27% 16,08%
2021 30.09.2021 19,13% 15,94%
2021 30.06.2021 19,52% 16,27%
2021 31.03.2021 18,49% 15,26%
2020 31.12.2020 18,01% 14,78%
2020 30.09.2020 17,63 % 14,48 %
2020 30.06.2020 17,44 % 14,34 %
2020 31.03.2020 15,74 % 12,87 %
2019 31.12.2019 15,79 % 12,88 %