Tryb składania reklamacji dot. wnioskowania o subwencję finansową w ramach Tarczy Finansowej PFR

Przedsiębiorcy, którzy ubiegali się o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR mogą zgłosić reklamację za pośrednictwem naszego Banku. Jeżeli chcesz zgłosić reklamację dotyczącą składanego wniosku zapoznaj się z zasadami składania zgłoszeń:

 

 

ZŁÓŻ WNIOSEK ZA POŚREDNICTWEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ:

      • Zaloguj się do bankowości elektronicznej naszego Banku i wybierz zakładkę „WNIOSKI”
      • Wybierz wniosek pn. „Tarcza Finansowa PFR” – kliknij przycisk „Złóż wniosek”
      • Wypełnij Formularz zgłoszeniowy (kategorie zgłoszenia możesz rozwinąć klikając okno pn. „Jaką kategorię zgłoszenia wybrać?”)
      • Jeżeli Twoje zgłoszenie wymaga przekazania do Banku dodatkowej dokumentacji możesz to zrobić na dwa sposoby:
       • Za pośrednictwem bankowości elektronicznej – wejdź w zakładkę e-dokumenty, wybierz kartę „Wyślij dokument”, wybierz plik który chcesz przesłać do banku i nadaj mu tytuł
       • Za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyślij pliki na adres PFR@powislanski.pl
      • Jeżeli z powodów technicznych nie możesz wysłać Formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem bankowości elektronicznej pobierz wzór formularza i wypełniony wyślij na wskazany wyżej adres email.

Wzór Formularza

 

Do wniosku powinieneś załączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami składek na FUS na dzień 31.12.2019r. lub dzień złożenia wniosku o subwencję;
 • zaświadczenie z ZUS o opłacaniu przez Płatnika składek na FUS osób zatrudnionych, które są podstawą do wyliczenia subwencji.
 • zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami zaliczek na podatki VAT, AKCYZA, CIT lub PIT na dzień 31.12.2019 lub na dzień złożenia wniosku o subwencję.

KATEGORIE ZGŁOSZENIA (w formularzu musisz zaznaczyć jedną z poniższych kategorii zgłoszenia):
Rozbieżność danych – dotyczy rozbieżności między danymi zawartymi we Wniosku, a danymi zawartymi w rejestrach służących do walidacji Wniosku (w tym ZUS i KAS), których nie można usunąć poprzez porównanie tych danych w sposób elektroniczny. Zgłoszenie może uzyskać status Zgłoszenia Kwalifikowanego tylko w przypadku
Błąd Beneficjenta – dotyczy oczywistego błędu pisarskiego popełnionego przez Beneficjenta we Wniosku lub Odwołaniu, który spowodował wydanie ostatecznej Decyzji PFR przyznającej Subwencję Finansową w kwocie rażąco niższej, niż możliwa do uzyskania zgodnie z Regulaminem, lub błędu popełnionego przez Beneficjenta we Wniosku lub Odwołaniu, które spowodował wydanie Decyzji PFR przyznającej Subwencję Finansową w kwocie wyższej, niż możliwa do uzyskania zgodnie z Regulaminem.
Umorzenie – dotyczy Decyzji PFR w przedmiocie umorzenia Subwencji Finansowej
Działalność Banku – dotyczy zgłoszeń związanych z działalnością Banku
Inne – inne zgłoszenia dotyczące subwencji finansowej